Naam
Geboren
Overleden
Cornelis Cornelisz Lommert
ca. 1555 
tussen juni 1629 en 2 februari 1631

Cornelis Cornelisz. Lombert staat vermeld voor een bedrag van 20 guldens in het kohier van de 200e penning anno 1602 van het district Schoonhoven onder Barchambocht.
Cornelis Cornelisz Lommert  was Hoogdijkheemraad van de Krimpenerwaard. Hij wordt genoemd in een resolutie dd 25 oktober 1623 van de dijkgraaf en heemraden van de krimpenerwaard.

 
ouders
Cornelis Cornelisz Lommert NN
Gerrit Lommert NN NN NN
Gehuwd: ca 1580 verm. te Bergamnacht met
Naam
Overleden
Maritgen Cornelis Raenendr
1631 / 1641 tussen 5 februari 1631 en 4 oktober 1641

Zij was boerin in Tussenlanen onder Bergambacht en dochter van Cornelis Ranenz, geboren te Bergambacht (verm.), overleden tussen 1557 en 1561. Cornelis Ranenz trouwt met Martine Gerritsdr, boerin in Tussenlanen onder Bergambacht, overleden ca. 1577.

Martine Gerritsdr trouwt. 2x ca. 1565 met Adriaen Dircxz, geb. Bergambacht (verm.), zv. Dirck Jansz, backer, en ... Aertsdr, Raen Dircxz. Raen Dircxz trouwt. met NN (Bron: http://home.planet.nl/~vpoolen/)
 
ouders
Cornelis Raensz Martijntje Gerrit Claasdr
Raen Dircxz NN Gerrit Cleasz NN

Kinderen uit dit huwelijk

1. Martijntgen Cornelisdr Lommert 
geb:
 ca 1585 te Bergamabcht
Overl: Kinderloos overleden
2. Maritgen Cornelisdr Lommert
Geb. ca 1590 te Bergambacht
Geh. ca 1610 met Jacob Cornelisz Pieters geboren circa 1584, overleden 1645/1655. Hij is 23 jaar oud op 3 juli 1607. Gezworene van Bergambacht, zoon van Cornelis Jacob Pietersz en Fijtgen Joostendr.
Overl. na 1644 als weduwe. Boerin in Benedenberg onder Bergambacht, na het overlijden van haar vader beleend met een leen van het huis 's Heeraertsberg.

Kinderen:

- Niesje Jacobs
dochter. van Jacob Cornelis Pieters en Marrigje Cornelisdr Lommert, geh 1644 met Willem Gerrits den Hoed geb. 1603 te Bergambacht zoon van Gerrit Willems den Hoed geb. ca. 1575 en Jannigje Peijen. Kinderen:

-- Gerrit Willems den Hoed huwt ca. 1675 Maria Claasdr Palesteijn
-- Cornelis Willems den Hoed geb. 1646 huwt 1695 Beatris Foppen Boogje
-- Jannigje Willems den Hoed geb. 1648 huwt ca. 1670 Bastiaan Maarten d Boer
-- Jacob Willems den Hoed geb. 1652 huwt ca. 1675 Neeltje Dirks Stolcker

- Gerrit Jacob Baas
geb. 1617 Bergamabacht benedenberg
zoon van Jacob Cornelis Pieters en Marrigje Cornelisdr Lommert, gehuwd 1642 met Hilligje Teunisdr, dochter van Teunis Meesz en Annigje Centen. Kinderen:

-- Cornelis Gerrtis Baas geb. 1643
-- Barber Gerrits Baas geb. 1645 geh. ong. 1670 met Cornelis Jans Hofland
-- Jacob Gerrits Baas geb. 1649
-- Mees Gerrits Baas geb. 1652
 

3. Niesgen Cornelisdr Lommert boerin in Ammers-Graafland
Geb. ca 1600 te bergambacht
Geh. ca. 1613 met Pieter Jansz Sterrenburgh, geb. te Groot-Ammers ca. 1590, overl. kort voor 22 februari 1635. Zoon van Jan Claesz Sterrenburg en Burchgen piters.
Overl. 1625/1640 tussen 10 augustus 1625 en 16 januari 1640. Boerin in Ammers-Graafland onder Groot Ammers
 

Pieter Jansz Sterrenburgh is in 1628 schepen te Ammers-Graveland, eigenaar van 2 morgen leenland te Groot-Ammers. In 1634 diaken en waersman te Groot-Ammers. Wordt te Ammers-Graveland aangeslagen voor 8 ponden (guldens) betreffende de 500e penning van de Alblasserwaard over het jaar 1627. Zoon van Jan Claesz Sterrenburgh en Burchje Pieter Pauwelszdr  < 1664 te Bergambacht

Uit dit huwelijk:
1.  Gijsbert Pieters
 
2.  Jan Pieters, overl. voor 1670.
Rel.
Anna COCQUIS, 2e huwelijk 28-7-1675 te Nieuwpoort.
 
3.  Suzanna Pieters, ged. te Groot-Ammers, overl. op 09-09-1671 te Nieuwpoort.
Rel.
Jan de WITH van ROYEN, burgemeester van Nieuwpoort, ged. ong. 1607 te Lopikerkapel, overl. op 20-08-1687 te Nieuwpoort, zn. van Gijsbert Jansz de WITH van ROYEN en Jannichgen CORNELISDR.
 

Gijsbert Pieters STERRENBURG, ged. ong. 1630 te Ammers-Graafland, overl. voor 1672, zn. van Pieter Jans STERRENBURG (zie III.3) en Niesgen Cornelisdr LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland.
Otr. (1) op 08-03-1653 te Groot-Ammers, tr. kerk op 30-03-1653 te Groot-Ammers (NGK)
Willemtje Aries den TOOM, ged. te Ammers-Graafland, overl. voor 1667.
Otr. (2) op 15-01-1667 te Groot-Ammers, tr. kerk op 29-01-1667 te Groot-Ammers (NGK)
Marichje Pieters DONCKER, ged. te Ammers-Graafland, 2e huwelijk met Cornelis Arijs van Dalen op 15-5-1672 te Zwijndrecht. Dr. van Pieter (Jansz) DONCKER.
 
Uit het eerste huwelijk:
1.  Pieter, ged. (NGK) op 01-02-1654 te Groot-Ammers.
2.  Pieter, ged. (NGK) op 10-12-1656 te Groot-Ammers.
3.  Pieter, ged. (NGK) op 22-04-1658 te Groot-Ammers.
4.  Pieter Gijsberts, ged. (NGK) op 18-04-1660 te Groot-Ammers.
5.  Niesje Gijsberts, ged. (NGK) op 20-12-1665 te Groot-Ammers.
Uit het tweede huwelijk:
6.  Hillichjen, ged. (NGK) op 13-03-1667 te Groot-Ammers.
 
Aangepast 21 oktober 2009