Naam
Geboren
Gedoopt
beroep 
Overleden
Begraven
Willem Lommerde
16 oktober 1799 te Schoonhoven
20 oktober 1799 te Schoonhoven. NH
arbeider, brouwersknecht,
11 januari 1861 oud 61 jaar en 3 maanden [Akte 4]
te Bergambacht
Archief info Trouw akte 1 Trouw akte 2
Willem Lommerde heeft uit zijn twee huwelijken dus tenminste 13 kinderen gekregen, hij hertrouwde als weduwnaar van Maria Timmer met de 21 jaar jongere Gerrigje Visser. De in Schoonhoven geboren Willem heeft na zijn huwelijk eerst in Schoonhoven (verhuisd tussen 20 juni en 14 oktober 1823) en daarna altijd in Bergambacht gewoond op de huisnummers 3,5 en mogelijk 7 en als laatste in huis no 4A. Deze Willem Lommerde is erg belangrijk geweest voor het voortbestaan van de familie, hij is de stamvader van drie van vijf nog bestaande takken van de familie. Nl. de Noord-Hollandse, de Haagse en de Alblasserwaardse takken.

Laatst wonende te Bergambacht, huis nr 65

ouders
Adrianus Lommerde Dirkje Koolwijk
Arij Lommerdt Jannigje Muijs    
Gehuwd op 28 februari 1822 's avonds om zeven uren te Bergambacht met [Akte 4]
Naam
Geboren
Gedoopt
Overleden
Begraven
Maria Timmer 
5 juli 1796 te Brandwijk 
10 juli 1796 te Brandwijk
2 juni 1838 te Bergambacht [Akte 15]
Bergambacht

Getuigen bij het huwelijk; Jan Rietveld oud vierenzeventig jaren arbeider, Willem Eegdeman oud tweeenzeventig jaren bouwman, Jan Pols Janszoon oud drieenveertig jaren bode van de Krimpenerwaard en Dirk Verzee oud negenentwintig jaren kleermaker.

ouders
Willem Timmer Teuntje Groeneweg
       

Kinderen uit dit huwelijk

1.
Dirkje Lommerde
Geb. 20 juni 1822 des morgens drie uur te Schoonhoven [Akte 41]
get: Jan van Solingen oud vijfendertig jaren broodbakker en Hendrik zoutman oud zesentwintig jaren schoenmaker. 
Ged. te Schoonhove Ned.Herv
Geh.1
  4 mei 1849 te Bergambacht met Gerrit Hoogendoorn geb. 25 december 1820 te Bergambacht, zoon van Cornelis Hoogendoorn en Pietertje van den Dool. [Akte 3] Overl. 23 mei 1861. Gerrit Hoogendoorn was weduwnaar van Elizabeth Burger
Geh.2  25 april 1862 te Bergambacht met Aalbert  Hoogendoorn zoon van Klaas Hoogendoorn en Jannigje Treuren.[Akte 10] Aalbert Hoogendoorn was wedunaar van Annigje Maasland.
Geh.3 Albert Sterk
 
Overl:
27 december 1899 des avonds te 6 uren te Bergambacht in de ouderdom van zevenenzeventig jaren. Weduwe van Albert Sterk en eerder van Gerrit Hogendoorn.[Akte 41]
 
2. Willem Lommerde 
Geb.
14 oktober 1823  'smiddags ten een uur te Bergambacht. [akte 51]
Getuigen Cornelis Thomas van Ijzendoor, oud 28 jaar vroedmeester en Adam Lourends Belz oud 54 jaar veldwachter.
Overl. 21 juni 1831 'snachts 12 uur. oud 7 jaren en tien maanden geboren in deze gemeente (Bergambacht). [akte 23]
3.
Teuntje Lommerde
Geb. 28 juni 1825 'smorgens ten twee uren te Bergambacht.
Getuigen Cornelis Thomas Ijzendoorn 30 jaar vroedmeester en Arij Pols 37 jaar IJzersmid.
Geh. 13 februari 1852 te Bergambacht met Cornelis Graafland geb. 23 januari 1825  te Bergambacht zoon van Jan Graafland en Arijaantje van der Wal
Overl.
11 september 1900 'savonds te 7 uren te Bergambacht in de ouderdom van vijfenzeventig jaren. Weduwe van Cornelis Graafland [akte 27]

Teuntje Lommerde is voor haar huwelijk in dienst als werkbode bij het gezin Willem Bak en woont daar op adres 88
 
4. Adriana Lommerde NH.
Geb. 27 december 1827 'savonds ten elf uren te 's-heeraartsberg en Bergambacht. [Akte 72]
Getuigen Cornelis Thomas Ijzendoorn 33 jaar vroedmeester en Adam Lourends Belz 57 jaar veldwachter.
Geh. 26 december 1856 te Bergambacht met Arie Visser oud 27 jaar geb. te 's-heeraartsberg en Bergambacht zoon van Hendrik Visser en Grietje Huisman
Overl. 14 augustus 1907 te Stolwijk oud 79 jaar [akte 23]
5. Adrianus Lommerde
Geb. 17 juli 1829 'smorgens ten half een te Bergambacht. [Akte 32]
Verder niets over deze Adrianus bekend
6. Antje Lommerde
Geb. 26 april 1832 'smorgens ten acht uren te Bergambacht. [akte 18]
Aangegeven door Pieter Verheij 40 jaar bouwman. Willem Lommerde oud 33 jaar dienende als schutter bij de mobile Zuid Hollandsche schutterij.
Overl. 24 oktober 1832 'smiddags 4 uur te Bergambacht;
Antje Lommerde oud zes maanden, dochter van Willem Lommerde, oud drieendertig jaren, dienende als schutter bij de mobile Zuid Hollandsche schutterij en van Maria Timmer zonder beroep oud zevenendertig jaren wonende in deze gemeente. [akte 47]
7. Antje Lommerde
Geb. 23 augustus 1833 'smorgens ten zeven uren te Bergambacht.
Aangegeven door Pieter Verheij 41 jaar bouwman. Willem Lommerde oud 34 jaar dienende als schutter bij de mobile Zuid Hollandsche schutterij. [akte 40]
Overl. 3 september 1834 'smiddags twaalf uur te Bergambacht;
Antje Lommerde oud ruim een jaar, dochter van Willem Lommerde, oud drieendertig jaren  en van Maria Timmer zonder beroep oud zesendertig jaren wonende in deze gemeente. [akte 29]
8. Willem Lommerde
Geb. 22 mei 1836 te Bergambacht
Cornelis Thomas van IJzendoorn oud 41 jaren vroedmeester en Hendril Welten oud 42 jaar veldwachter.
Overl. 19 juli 1836  'smiddags om 2 uur te Bergambacht oud 2 maanden [akte 37]
9.
Willem Lommerde
Geb. 6 oktober 1837 'smorgens ten zeven uren te Bergambacht, [akte 58]
get. Samuel van Stalenburg oud 49 jaar touwslager en Cornelis Thomas van IJzendoorn 42 jaar vroedmeester.
Geh.1 2 juni 1878 te Bergambacht met Maria Molenaar geb. 1835 te Stolwijk dochter van Jan Molenaar en Grietje van den Ouden. [akte 9]
Geh.2 als weduwnaar van Maria Molenaar 1 juni 1878 te Bergambacht met Aaltje Demper geb. 1846 te Jaarsveld dochter van Huibert Demper en Pieternella van Dam. [akte13]
Overl. 2 juli 1907 te Bergambacht
 
Proclamatie dertiende en twintigste der maand october
Gehuwd op 25 october 1844 te Bergambacht als weduwnaar van Maria Timmer met
Naam
Geboren
Gedoopt
Beroep
Overleden
Begraven
Gerrigje Visser 
7 februari 1820 te Bergambacht [Akte 6]
NH
zonder
24 oktober 1887 te Bergambacht, oud 67 jaar [Akte 52]
te Bergambacht
Trouw akte Weduwe van Arie Burggraaf.
Getuigen bij het huwelijk:
Jacob van der Leeden ..houder oud negenenvijftig jaren van Adriaan Eikelboom bouwman oud drieenveertig jaren van Jan Cornelis van der Heer bode der gemeente oud zesenvijftig jaren van Teunis Blanken Kastelein oud tweeendertig jaren goede bekenden van de bruidegom en bruid allen in deze gemeente woonachtig.

Als weduwe hertrouwt zij op 14 maart 1863 te Bergambacht 43 jaar oud met Leendert van der Hek, oud 34 jaar, zoon van Arie van der Hek en Baartje Korevaar.
ouders
Hendrik Visser Aryaantje Groenendaal
       

Kinderen uit dit huwelijk

10. Antje Lommerde
Geb.  25 april 1845 'smorgens ten 4 uren te Bergambacht. Getuigen Dirk van der Leeden oud zevenendertig jaar en Hendrik Wolter oud vijftig jaar veldwachter.
Overl. 15 april 1846 des middags ten ene ure te Bergambacht in de ouderdom van omtrent een jaar [akte 18]
11.
Adrianus Lommerde
Geb.
19 juli 1851 te Bergambacht get. Cornelis Romeijn 32 jaar arbeider en Hendrik Welten 57 jaar veldwachter. [akte37]
Geh. 27 augustus 1875 te Bergambacht met Marrigje de Bruijn geb. 26 september 1851 te Bergambacht dochter van Huig de Bruijn en Johanna Oskam
Pverl. 18 april 1926 te Rotterdam
12. Adriaantje Lommerde
Geb. 22 april 1856 te Bergambacht [akte 30]
Overl. 13 mei 1856 des voormiddag ten elf uren te Bergambacht in de ouderdom van eenentwintig dagen [akte 20]
13. Antje Lommerde
Geb. 26 april 1857 te Bergambacht [akte 27]
Overl. 20 maart  1858 des 'savonds ten zes uren te Bergambacht.  geboren en wonende in deze gemeente in de ouderdom van omtrent 11 maanden. [akte 9]
 
Aangepast 19 november 2007