Naam
Geboren
Gedoopt
Overleden
Gijsbertus Adrianus Lommert
16 maart 1887 te Benschop

Informatie
 
 
ouders
Jan Lommert Johanna Lekkerkerker
Gijsbert Lommert Marrigje Schouten  Johannes Lekkerkerker Margaretha de Vos

Gehuwd op 18 oktober 1917 te Benschop met [akte 463/234/11]
Naam
Geboren
Gedoopt
Overleden
Elizabeth Lekkerkerker
1889 te Benschop

 
Informatie  
ouders
Johannes Lekkerkerker Margaretha de Vos
Johannes Lekkerkerker Marrigje van der Vlist Hendrik de Vos Elizabeth Kool

Kinderen uit dit huwelijk

1. G
Geb.

Ged.
Geh.

Overl.
Aangepast