10.1.1     Josephus van der Aa (Joseph Janse verraa uit Oirschot) [Akten]
Geboren
Gedoopt
Overleden
Begraven
Opmerking
1712 te Best
18 september 1715 te Best. (Best 4.1.247v)

10 juni 1766 te Roosendaal.
11 juni 1766 te Roosendaal, op het kerkhof van de parochie St. Jan de Doper te
(Josephus van der Aa komt in de archieven o.a. voor als Verraa, Verra Verhaeren, Verharen, Verheart en van der Aa.)
In 17 augustus 1739 vertrekt Josephus van Oirschot (Best) naar Roosendaal om aldaar te trouwen met Cornelia van Hooff. [zie Borgbrief]

Joseph van der Aa koopt op 6 november 1753 'over de Hooge Brugge' een huis met erf van Madelon van Peer, meerderjarige J.D., voor een bedrag van 200 guldens waarvoor een aanbetaling wordt gedaan van 50 guldens.Madelon treedt op als lasthebber van haar moeder Jacoba van Loon, weduwe van Guillam van Peer. De akte van procuratie is gedateerd op 11 november 1753. Op 24 februari 1757 voldoet Joseph het restant van 150 Guldens waarvan in de marge van de akte een aantekening wordt gedaan. Bron: Protocol van transporten en obligaties Roosendaal 1753-1758. (locatie Hooge Brugge)

1765 - 1766 wordt er gemaalgeld [Akte] geheven. Joseph woont dan alleen met Cornelia en de kinderen Margo en Johanna aldaar. Dit betekent dat resp. Petrus, Maria en Petrus reeds zijn overleden. Op 8 juni 1766 stelt Jospeh als weduwnaar op zijn ziekbed zijn testament op  aan de schepenen van de vrijheid Roosendaal, waarin hij zijn 2 overgebleven kinderen als universeel erfgenamen benoemt.[Akte] Tevens stelt hij Jacbob van Hijst aan als voogd over de minderjarige kinderen met alle volmachten. 3 dagen na het overlijden van Josephus van der Aa, op 13 juni 1766 draagt Jacob van Heijst reeds het voogdijschap over aan Hendrik Laanen, een moederlijke oom van de weeskinderen van Joseph van der Aa. Henricus Laenen is gehuwd met Joanna van Hoof een zuster van Cornelia. [Akte] [Transcriptie testament Josephus]

ouders

Joannes Laurentius van der Aa

Margriet Peter Dielis Smits

Laurentius Gerardus
Vera
Maria Cornelis
Schepens
Peter Jan Dielis
Smits
Maria Petrus van den Hagelaar

 
Gehuwd op 20 september1739 te Roosendaal  met [DTB Roosendaal 48]
Cornelia van Hove (Cornelia van Hooff)
Geboren
Gedoopt
Ondertrouw

Overleden
Opmerking
1707 te Oostelaar (Wouw)
29 maart 1707 te Wouw Parochie St. Lambertus. [DTB Wouw 3]

11 augustus 1739 te Roosendaal  
1765 -1766. in ieder geval voor 8 juni 1766
(Cornelia van Hove komt in de archieven voor als van Hooff, van Hoove en van Hoof.)

Oostelaar; vigesima nona martij. Bap: est  Cornelia filia Cornelis van Hove & Dijmphna van Santvliet: Sus: Cornelia van Santvliet & Catarina Heijnen.

Vigesima Ctraxerunt matrim: coram me B:V:D: parocho Josphus Verra et Cornelia van Hove: testes presati. Het huwelijk vindt plaats zowel in de Hervormde Gemeente Roosendaal als in de St. Janskerkte Roosendaal, de parochie van St. Jan de Doper.
RK trouwboek 1690-1765 Roosendaal 8100/55

    

ouders
Cornelius van Hove Dijmphena van Santvliet
- - - -
Kinderen uit dit huwelijk
10.1.1.1     Petrus van der Aa (Petrus Josephus Verharen)
Geboren
Gedoopt

Overleden
1740 te Roosendaal
30 december 1740 te Roosendaal, Parochie St. Jan de Doper. Getuigen  Joes Verharen en Cornelia Bijvoet. (DTB Roosendaal 8)
 4 juli 1743 te Roosendaal
Maria van der Aa (Maria Josephus Verharen)
Geboren
Gedoopt

Overleden
1742 te Roosendaal
11 maart 1742 te Roosendaal, Parochie St. Jan de Doper. Getuigen  Laurentius Verharen en Joanna van Hoof (DTB Roosendaal 8)
26 augustus 1751 te Roosendaal
Anna van der Aa
Geboren
Gedoopt

Overleden
1744 te Roosendaal
3 september 1744 te Roosendaal, Parochie St. Jan de Doper. Getuigen Hendricus
Lanen en Joanna Veraert
9 september 1744 te Roosendaal
10.1.1.2     Petrus Josephus van der Aa (Petrus Josephus Verharen)
Geboren
Gedoopt

Overleden
1745 te Roosendaal
26 september 1745 te Roosendaal, Parochie St. Jan de Doper. Getuigen Laurentius
Verharen en Joanna van Hove (DTB Roosendaal 8)
21 februari 1748 te Roosendaal

Margareta van der Aa (Margareta Josephus Verra)                                        Informatie
Geboren
Gedoopt

Overleden
Gehuwd
1751 te Roosendaal
 23 februari 1751 te Roosendaal, Parochie St. Jan de Doper. Getuigen Petrus Biloc
en Maria Verra (DTB Roosendaal 9)
16 oktober 1822 te Roosendaal,  (Reg. van Overlijden 1822 akte 83)
7 mei 1780 te Roosendaal, Parochie St. Jan de Doper. met Cornelius van Bavel geb. te ? [Procuratie] [Testament] [Testament]

Joanna van der Aa (Joanna Josephus verhaert) Kantwerkster van beroep.
Geboren
Gedoopt

Overleden
Begraven
Gehuwd
1754 te Roosendaal
6 oktober 1754 te Roosendaal , Parochie St. Jan de Doper. Getuigen Laurentius van der Aa en Antonetta Keijser (DTB Roosendaal 9)
29 september 1822 te Roosendaal, (Reg. van Overlijden 1822 akte 71)
1oktober 1822 te Roosendaal, parochie St. Jan de Doper
ongehuwd


Parochie St. Jan de Doper te Roosendaal, 1525-1996,


In het hart van de stad bevinden zich het oude raadhuis en de Sint Janskerk. Samen domineren zij de oude markt. Hier ligt de oorsprong van Roosendaal. De lotgevallen van stad en parochie zijn dan ook nauw met elkaar verbonden.

Oorspronkelijk hoorde het hele gebied van de vroegere gemeente Roosendaal en Nispen tot de parochie Nispen. Dit dom duikt voor het eerst in de geschiedenis op in 1157. In dat jaar bekrachtigt Hendrik van Leyen, de bisschop van Luik (het bisdom waaronder onze streek tot 1559 zal vallen) de schenking door Arnulf de Brabander van een hoeve in Nispen en door zijn gelijknamige zoon Arnulf II van de kerk in Nispen en twee derde van de tienden in deze plaats aan de Norbertijnerabdij van Tongerlo. De abdij verkreeg het patronaatsrecht (het recht om bij de bisschop de pastoor ter benoeming voor te dragen) van de kerk in Nispen. De parochie van Nispen strekte zich toentertijd uit van Kalmthout tot de noordgrens van de huidige gemeente Roosendaal. Onze streek was toen dun bevolkt. Hij bestond uit moeras- en veengrond, doorstroomd door beken. Enkel op hoger gelegen plaatsen, donken genoemd, konden mensen leven. Geleidelijk aan werden de gronden in onze streek ontgonnen en raakte het gebied dichter bevolkt, zodat uit de moederparochie van Nispen verschillende parochies ontstaan zijn.
 

Bijgewerkt: 17 oktober 2005
Copyright 2015 E. van der Aa Edvander aa.nl all rights reserved